ประเทศสโลเวเนียแบบสอบถาม รหัสไปรษณีย์
ประเทศสโลเวเนีย

ประเทศสโลเวเนีย: ภูมิภาค 1 | ภูมิภาค 2

ใส่รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เมือง อำเภอ ถนน, ฯลฯ จาก 40 ล้าน Zip ข้อมูล การค้นหา ข้อมูล

ประเทศสโลเวเนีย

นี่คือ เว็บไซต์ ประเทศสโลเวเนีย รหัสไปรษณีย์, รวมกว่า 558 รายการ ของ พื้นที่ เมือง ในภูมิภาค และอื่น ๆ รหัสไปรษณีย์.

ภูมิภาค 1

ภูมิภาค 2

คนอื่น ๆ ที่มีการ สอบถาม
©2014 แบบสอบถาม รหัสไปรษณีย์